Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Stockholm
Målnummer:9370-21
Ärendemening:Offentlig upphandling
Beslutsdatum:2022-11-02
Leverantör/Sökande:Polismyndigheten
UM/UE:Skanska Sverige AB
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Övrigt
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan