Instans:Förvaltningsrätt
Domstol:Förvaltningsrätten i Linköping
Målnummer:4571-19 4713-19
Ärendemening:Överprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
Beslutsdatum:2020-01-23
Leverantör/Sökande:Medicolle AB
UM/UE:1. Region Sörmland, 2. Region Västmanland
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan