Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Göteborg
Målnummer:4551-18
Ärendemening:Överprövning av offentlig upphandling
Beslutsdatum:2019-02-25
Leverantör/Sökande:Infratek Sverige AB
UM/UE:Kävlinge kommun
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Göra om upphandling
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan