Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Sundsvall
Målnummer:669-18
Ärendemening:Offentlig upphandling
Beslutsdatum:2018-06-27
Leverantör/Sökande:Västerbottens läns landsting
UM/UE:DAB Dental AB
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan