Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Göteborg
Målnummer:1490-18
Ärendemening:Överprövning av offentlig upphandling
Beslutsdatum:2018-06-14
Leverantör/Sökande:Trafiksystem Väst AB
UM/UE:Lunds kommun
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan