Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Jönköping
Målnummer:921-16
Ärendemening:Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Beslutsdatum:2016-10-17
Leverantör/Sökande:Aktiebolaget Nordenta
UM/UE:Region Östergötland
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan