Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Jönköping
Målnummer:2225-16
Ärendemening:Överprövning av avtals giltighet enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Beslutsdatum:2016-10-06
Leverantör/Sökande:Taxi Kurir i Uppsala AB
UM/UE:1. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 2. Högstad Produktion AB
Ärendetyp:Överprövning av avtals giltighet
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan