Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Göteborg
Målnummer:6156-15
Ärendemening:Offentlig upphandling
Beslutsdatum:2016-05-11
Leverantör/Sökande:Engelska Tapetmagasinet AB
UM/UE:Göteborgs Stads Upphandlings AB
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Återförvisning till lägre instans
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan