Instans:Förvaltningsrätt
Domstol:Förvaltningsrätten i Linköping
Målnummer:7960-15
Ärendemening:Överprövning av avtals giltighet enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
Beslutsdatum:2016-02-17
Leverantör/Sökande:Botrygg Bygg AB
UM/UE:Norrköpings kommun
Ärendetyp:Överprövning av avtals giltighet
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan