Instans:Kammarrätt
Domstol:Kammarrätten i Sundsvall
Målnummer:2493-15
Ärendemening:Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU
Beslutsdatum:2016-02-18
Leverantör/Sökande:Santax Medico AB
UM/UE:1. Västerbottens läns landsting 2. Secma AB
Ärendetyp:Överprövning av upphandling
Avgörande:Avslag på ansökan
Kortreferat:
   
 Ladda ner 
 
Beslut
Tillbaka till träfflistan