Domstolsdatabas

Här kan du söka bland domstolsavgöranden inom offentlig upphandling från förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen.
Observera att beslutsdatum i sökformuläret måste anges i formatet åååå-mm-dd (inklusive bindestrecken mellan år-månad-dag).
Sökning domstolsavgöranden
InstansDomstol
ÄrendetypDomslut
MålnummerÄrendemening
Leverantör/SökandeUM/UE (Upphandlande myndighet/enhet)
Beslutsdatum fromBeslutsdatum tom
Visa endast de med beslutsfilVisa endast de med referatfil