Beslut och diarium

Antal träffar 10  (Företagskoncentrationer)

En sammanfattande beskrivning av anmälda företagskoncentrationer publiceras under varje ärendes diarienummer. Företagen har själva utformat beskrivningen.

Konkurrensverket tar gärna emot synpunkter på en företagskoncentration.
Skicka dina synpunkter till Konkurrensverket inom två veckor från det att anmälan kom in till Konkurrensverket.

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
701/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-12 KLS Ugglarps AB
699/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - facility management-tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-12 Mutares SE & Co. KGaA
694/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - facility management-tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-09 Coor Service Management AB
690/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - mark- och anläggningtjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-08 Vestum AB (publ)
688/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - brandskyddstjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-08 Goldcup 28975 AB (S-BidCo AB)
686/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - avfallshantering 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-08 REMONDIS International GmbH
685/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - entreprenadmaskiner 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-08 Sievi Capital Oyj/Boreo Oyj
682/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bilhandel samt tillhörande verksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-05 Scania Sverige / Din Bil Sverige / Bilmetro
663/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - byggmaterialhandel 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-10-29 Beijer Byggmaterial AB
642/2021 Pågående   Förhandsanmälan om företagskoncentration 3231, Hantera förhandsanmälan gällande företagskoncentration 2021-10-20  
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare