Beslut och diarium

Antal träffar 10  (Visa 10 senast publicerade besluten)

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
645/2021 Avslutat Läs beslut Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärenden - genomförande av förvärv, mark- och anläggning 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende 2021-10-20 Konkurrensverket
377/2021 Avslutat Läs beslut Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärenden - upphandling, maskin- och fordonstjänster 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende 2021-06-11 Får inte visas i e-diariet
492/2021 Avslutat Läs beslut Ulricehamns Energi AB - inköp av motorfordon 3312, Bedriva frivillig (egeninitierad/fakultativ) tillsyn gällande regler för offentlig upphandling 2021-07-26 Konkurrensverket
634/2021 Avslutat Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - tredjepartslogistiktjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-10-19 Bring Shelfless Nordic Holding AS
600/2021 Avslutat Läs beslut Remiss - Promemoria om ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer 371, Hantera remisser från regeringen 2021-10-04 Finansdepartementet
601/2021 Avslutat Läs beslut Remiss - Promemoria om höjd omsättningsgräns för mervärdesskattebefrielse 371, Hantera remisser från regeringen 2021-10-04 Finansdepartementet
553/2021 Avslutat Läs beslut Remiss - Promemoria Klimatdeklaratione 371, Hantera remisser från regeringen 2021-09-09 Infrastrukturdepartementet
587/2021 Avslutat Läs beslut Remiss - Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmar 371, Hantera remisser från regeringen 2021-09-23 Infrastrukturdepartementet
639/2021 Avslutat Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - dagligvaruhandel 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-10-19 Konsumentföreningen Stockholm med omnejd Ek För
640/2021 Avslutat Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - dagligvaruhandel 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-10-19 Coop Kristianstad Blekinge Ek För
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare