Beslut och diarium

Antal träffar 10  (Visa 10 senast registrerade ärenden)

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
699/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - facility management-tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-12 Mutares SE & Co. KGaA
700/2021 Pågående   Fakultativ ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Skånetrafik - persontransporter 353, Hantera domstolsärenden gällande upphandlingsskadeavgift 2021-11-12 Konkurrensverket
701/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-12 KLS Ugglarps AB
697/2021 Pågående   Beslut om värdet för anläggningstillgångar för 2021 231, Förvalta eller utveckla verksamhetssystem 2021-11-11 Konkurrensverket
698/2021 Pågående   Kalix kommun - köp av tillhörande varor och tjänster för skrivare 312, Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende 2021-11-11 Får inte visas i e-diariet
695/2021 Pågående   Uddevalla kommuns förstudie avseende nytt stadshus 3312, Bedriva frivillig (egeninitierad/fakultativ) tillsyn gällande regler för offentlig upphandling 2021-11-10 Konkurrensverket
696/2021 Pågående   Rekrytering av HR-assistent till Enheten för ekonomi och HR (EKHR) 271, Rekrytera personal 2021-11-10 Konkurrensverket
692/2021 Pågående   Remiss av SOU 2021:67 Vägen mot fossiloberoende jordbruk­ 371, Hantera remisser från regeringen 2021-11-09 Näringsdepartementet
693/2021 Pågående   Avrop gällande bemanningstjänster- IT-tjänster 221, Hantera upphandlingar gällande varor och tjänster 2021-11-09 Konkurrensverket
694/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - facility management-tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-09 Coor Service Management AB
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare