Beslut och diarium

Antal träffar 36  (Visa ärenden registrerade senaste månaden)

Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare
699/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - facility management-tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-12 Mutares SE & Co. KGaA
700/2021 Pågående   Fakultativ ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Skånetrafik - persontransporter 353, Hantera domstolsärenden gällande upphandlingsskadeavgift 2021-11-12 Konkurrensverket
701/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-12 KLS Ugglarps AB
697/2021 Pågående   Beslut om värdet för anläggningstillgångar för 2021 231, Förvalta eller utveckla verksamhetssystem 2021-11-11 Konkurrensverket
698/2021 Pågående   Kalix kommun - köp av tillhörande varor och tjänster för skrivare 312, Hantera tips och klagomål gällande upphandlingsärende 2021-11-11 Får inte visas i e-diariet
695/2021 Pågående   Uddevalla kommuns förstudie avseende nytt stadshus 3312, Bedriva frivillig (egeninitierad/fakultativ) tillsyn gällande regler för offentlig upphandling 2021-11-10 Konkurrensverket
696/2021 Pågående   Rekrytering av HR-assistent till Enheten för ekonomi och HR (EKHR) 271, Rekrytera personal 2021-11-10 Konkurrensverket
692/2021 Pågående   Remiss av SOU 2021:67 Vägen mot fossiloberoende jordbruk­ 371, Hantera remisser från regeringen 2021-11-09 Näringsdepartementet
693/2021 Pågående   Avrop gällande bemanningstjänster- IT-tjänster 221, Hantera upphandlingar gällande varor och tjänster 2021-11-09 Konkurrensverket
694/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - facility management-tjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-09 Coor Service Management AB
685/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - entreprenadmaskiner 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-08 Sievi Capital Oyj/Boreo Oyj
686/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - avfallshantering 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-08 REMONDIS International GmbH
687/2021 Pågående   Förnyad konkurrensutsättning gällande profil- och presentartiklar. 221, Hantera upphandlingar gällande varor och tjänster 2021-11-08 Konkurrensverket
688/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - brandskyddstjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-08 Goldcup 28975 AB (S-BidCo AB)
689/2021 Pågående   Rekrytering av funktionsansvarig jurist till Enheten för marknadsmissbruk (MB) 271, Rekrytera personal 2021-11-08 Konkurrensverket
690/2021 Pågående Läs beslut Anmälan om företagskoncentration - mark- och anläggningtjänster 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-08 Vestum AB (publ)
691/2021 Pågående   Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärenden - digitala reklamskyltar 311, Hantera tips och klagomål gällande konkurrensärende 2021-11-08 Meza Verde produktion AB
682/2021 Pågående   Anmälan om företagskoncentration - bilhandel samt tillhörande verksamhet 3232, Hantera anmälan av företagskoncentration 2021-11-05 Scania Sverige / Din Bil Sverige / Bilmetro
683/2021 Pågående   Rekrytering av juristassistent, visstid, till Enheten för verksamhetsstöd och internationella frågor 271, Rekrytera personal 2021-11-05 Konkurrensverket
678/2021 Pågående   Umeå kommun - inköp av konsulttjänster 3312, Bedriva frivillig (egeninitierad/fakultativ) tillsyn gällande regler för offentlig upphandling 2021-11-03 Konkurrensverket
671/2021 Pågående   Utreda otillbörliga handelsmetoder - betalningstider 301, Uppmärksamma och ingripa mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2021-11-02 Får inte visas i e-diariet
684/2021 Pågående   remiss - Remittering av promemorian En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner oc 371, Hantera remisser från regeringen 2021-11-05 Miljödepartementet
680/2021 Pågående   OH - ställningstagande om tobak och tobaksliknande produkter omfattas av LOH 30, Hantera otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (OH) 2021-11-04 Konkurrensverket
681/2021 Pågående   Remiss av Promemorian Producentansvar för bilar respektive däck - nya regler för att genomföra EU:s 371, Hantera remisser från regeringen 2021-11-04 Miljödepartementet
679/2021 Pågående   Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården - stärkt statlig styrning för hållbar vå 371, Hantera remisser från regeringen 2021-11-03 Socialdepartementet
670/2021 Avslutat   Info om samrådsmöte Tillsatser, aromer, enzymer 373, Hantera andra typer av förfrågningar/inbjudningar 2021-11-02 Livsmedelsverket
672/2021 Pågående   Utreda otillbörliga handelsmetoder - betalningstider 301, Uppmärksamma och ingripa mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2021-11-02 Får inte visas i e-diariet
673/2021 Pågående   Önskan om avgiftssamråd inför beslut om att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling elektroni 112, Planera eller följa upp verksamhet 2021-11-02 Konkurrensverket
674/2021 Pågående   Rekrytering av assistent, visstid, till Enheten för upphandlingstillsyn(UT) 271, Rekrytera personal 2021-11-02 Konkurrensverket
675/2021 Pågående   Polismyndigheten - omförhandling av avtal om bärgningstjänster 3312, Bedriva frivillig (egeninitierad/fakultativ) tillsyn gällande regler för offentlig upphandling 2021-11-02 SOS International AB
676/2021 Pågående Läs beslut Remiss - Promemorian: Ändrade transparensregler inom energibeskattningen 371, Hantera remisser från regeringen 2021-11-02 Finansdepartementet
677/2021 Pågående   Begäran om entledigande 272, Entlediga personal 2021-11-02 Får inte visas i e-diariet
666/2021 Pågående Läs beslut Remiss - Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av ekologisk produktion 372, Hantera remisser från andra myndigheter 2021-11-01 Livsmedelsverket
667/2021 Pågående   Direktupphandling gällande föreläsning om härskarteknik. Leverantör Lexicon AB 221, Hantera upphandlingar gällande varor och tjänster 2021-11-01 Konkurrensverket
668/2021 Pågående   Direktupphandling gällande utbildning i SQL 221, Hantera upphandlingar gällande varor och tjänster 2021-11-01 Konkurrensverket
669/2021 Pågående   Direktupphandling gällande utbildning i lagen om företagshemligheter. 221, Hantera upphandlingar gällande varor och tjänster 2021-11-01 Konkurrensverket
Diarienr Status Beslut Ärendemening Ärendetyp Reg. datum Avsändare/mottagare