Beslut och diarium


 | Snabbval  | Detaljerad sökning  | Sökhjälp  | Konverteringstabell från 1 januari 2013  | 

Sökning i beslut och diarium. Uppdaterad: 19 november 2021 kl. 04:00

Vid sökning kan du välja att fylla i några, samtliga eller inga fält. Ju fler fält du fyller i, desto färre men säkrare träffar får du.

Status Du kan avgränsa din sökning genom att välja status på ärendet. 
Avslutade ärenden Inkomna ärenden Publicerade beslut
Pågående ärenden Upprättade ärenden  

Ärendeuppgifter Sök på diarienummer, ärendetsrubrik eller ansändare/mottagare 
Diarienr:År: (åååå)Ärendets rubrik:Avsändare/mottagare

Datum   (åååå-mm-dd) Sök ärenden mellan valda datum 
Registreringsdatumfr.o.m.  t.o.m.  
Beslutsdatumfr.o.m.  t.o.m.  

Välj ärendetyp (Markera ett förval i den vänstra kolumnen eller precisera din sökning ytterligare
genom att markera ärendetyp i den högra kolumnen.)
Du kan välja att söka på en ärendetyp (förval) eller så kan du välja flera ärendetyper.  
Den tidigare numreringen av ärenden har ersatts med ny numrering och indelning från 1 januari 2013.
 
Förval
Konkurrensbegränsande beteende
Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
Företagskoncentrationer
Remissyttranden
Upphandlingsskadeavgift
 
Välj ärendetyp
fr.o.m. 
t.o.m.

Sökinställningar Du kan ställa in hur många träffar du får per sida och hur många träffar du får per sökning.Vill du söka på alla ärenden så ska Träffar per sökning vara inställt på Alla.Du kan också ställa in sorteringsordningen. 
Träffar per sida Sortera efter 
Träffar per sökning Sorteringsordning